Kurzy pre jednotlivcov

Nutnosť definícii jednotlivých záujmových tém, okruhov a časového horizontu.

Kurz „ušijeme“ pre potreby záujemcu. Po osobnom dohovore si naplánujeme, v akom časovom rozpätí to chceme (respektíve musíme) zvládnuť,  ktoré témy nás zaujímajú najviac. Inak budeme pristupovať k absolventovi, ktorý sa bude uchádzať o pracovné miesto, a inak k manažérovi v top manažmente spoločnosti, kde pôsobí.

V prípade záujmu alebo otázok nás neváhajte kontaktovať na: info@takt.academy