Kurzy pre skupiny

Znalosť pravidiel je absolútne nutná, ešte dôležitejšie je však, aby nebolo vidieť, že sú len naučené. Samozrejmosť sa nepreukáže v bežnom styku, ale v exponovaných a stresových situáciách, do ktorých sa z času na čas dostane každý človek, každý pracovník, každý manažér.

Ako každá veda aj etiketa potrebuje mať určité zákonitosti, z ktorých je potrebné vychádzať. Náuka o spoločenskom správaní má len niekoľko základných pravidiel, ktoré to sú si povieme na kurze.

Každý kurz či prednáška je špecifická, a to v téme, ktorá bude dominovať. V budúcnosti plánujeme jednotlivé témy a termíny uverejňovať  vopred na našej stránke a záujemcovia sa budú môcť na kurz nahlásiť.

V prípade záujmu alebo otázok nás neváhajte kontaktovať na: info@takt.academy