Program kontinuálneho vzdelávania

Školenia pre spoločnosti, ktorým záleží na odbornom a profesijnom raste zamestnancov a celého tímu. Program je zameraný na potreby spoločnosti, na oblasti, ktoré si zamestnanci vedia vždy zdokonaľovať, či už v oblasti komunikačných zručností, soft skills alebo odborných školení. Cieľom programu je dostať poslucháča do problematiky a postupne rozširovať informácie tak, aby nadobúdal zručnosti potrebné pre svoj kariérny rast. 

Do programu kontinuálneho vzdelávania sa zapojili spoločnosti:

Advisors Real Estate

Spoločnosť ADVISORS sa zaradila do nášho programu v novembri 2018, kedy sme zahájili prvé školenia – soft skills, právo nehnuteľností a etiketu všedného dňa, tešíme sa na ďalšie v roku 2019.

BAMIDA

BAMIDA je ďalšou spoločnosťou, ktorá je súčasť programu kontinuálneho vzdelávania. Prvé školenia na tému percepcia, zvládanie stresových situácií a mnoho iných zahájili v mesiaci január 2019.