Koučing pre deti

Koučing pre deti 29. Júl 2019 Koučing je metóda, ktorá pomáha deťom maximálne využiť ich potenciál. Je to filozofia, zmena myslenia, prístupov a postojov, ktorá ich posilňuje. V procese koučovania si deti uvedomia rozsah svojich schopností, ako aj limitov, aby ich mohli ľahšie prekročiť a zvýšiť tak svoju efektívnosť. Koučing deťom pomáha zefektívniť aj ich […]

Čítať viac...

Portfólio akadémie sa rozšírilo

Portfólio akadémie sa rozšírilo o osobné konzultácie​ v mnohých témach: v etikete všedného dňa, v konzultáciách o etikete obchodnej a protokolárnych záležitostiach, o skúsenú osobnú stylistku, ktorá ponúka individuálny prístup, tiež konzultácie pri nakupovaní a vylaďovaní Vášho šatníka, pri výbere celkového outfitu, ponúkame lektorovania v oblasti zlepšenia komunikácie, vedenia a motivácie ľudí, a mnohé iné. Takt academy […]

Čítať viac...

Osobný – individuálny koučing

Individuálny koučing Individuálny koučing je technikou, ktorá sa zameriava na zvyšovanie výkonnosti pomocou osobného rozvoja klienta. Predstavuje nedirektívnu podporu pri dosahovaní osobných cieľov. Realizovaný je formou konštruktívneho rozhovoru, ktorý je zameraný na osobnostný rozvoj, zlepšenie výkonnosti, prevzatie zodpovednosti, aktivizovanie vlastných zdrojov, voľbu postupov zvoleným smerom. Klient prostredníctvom rozhovoru hľadá vlastné riešenia, ktoré vychádzajú z jeho […]

Čítať viac...

Etiketa stolovania v mestách Bratislava, Košice a Prešov

Etiketa stolovania v mestách Bratislava, Košice, Prešov Pripravujeme pre Vás obľúbený event 5- chodovej riadenej večere aj v hlavnom meste. Tešíme sa na spoluprácu s reštauráciou Selaví, ktorú nájdete na Klobučníckej ulici v historickom centre mesta. Deň, kedy sa tento príjemný večer uskutoční zverejníme čoskoro. Etiketu stolovania si budete vedieť vychutnať aj so zahraničným obchodným partnerom či priateľom, keďže pripravujeme […]

Čítať viac...