Osobný – individuálny koučing

Individuálny koučing

Individuálny koučing je technikou, ktorá sa zameriava na zvyšovanie výkonnosti pomocou osobného rozvoja klienta. Predstavuje nedirektívnu podporu pri dosahovaní osobných cieľov. Realizovaný je formou konštruktívneho rozhovoru, ktorý je zameraný na osobnostný rozvoj, zlepšenie výkonnosti, prevzatie zodpovednosti, aktivizovanie vlastných zdrojov, voľbu postupov zvoleným smerom. Klient prostredníctvom rozhovoru hľadá vlastné riešenia, ktoré vychádzajú z jeho originálnych zdrojov.

Individuálny koučing je vhodný pre každého bez ohľadu na vek, pohlavie, či pracovné zaradenie. Je možné ho využiť v čase, keď sa ocitneme na rázcestí, keď sa nám v živote vyskytnú udalosti, ktoré presahujú bežné spôsoby zvládania a ktoré nás prekvapia nepripravených. V živote sa môžeme ocitnúť v situáciách, na riešenie ktorých nemáme dostatočné množstvo síl a nemá nám s nimi kto pomôcť a poradiť nám. V tomto prípade môže pomôcť práve individuálny koučing vo forme rozhovoru s prístupom ušitým na mieru každému klientovi. Rozsah i zameranie koučingu sú vždy konkrétne prispôsobené očakávaniam a potrebám klienta.

Medzi témy, ktoré je možné prostredníctvom koučingu riešiť môžeme zaradiť:

 • dosahovanie vlastných a firemných cieľov, stanovovanie cieľov,
 • osobnostný a profesionálny rozvoj,
 • zvládanie a odbúranie stresu, resp. vyhorenia,
 • interpersonálna komunikácia, zlepšenie komunikačných zručností,
 • rozvoj zručností, resp. manažérskych kompetencií,
 • zlepšenie sociálnych zručností,
 • motivácia k výkonu, zvýšenie vlastnej výkonnosti,
 • kolegiálne, osobné, resp. partnerské vzťahy,
 • eliminácia nežiaducich foriem správania,
 • efektívne riešenie konfliktov,
 • riešenie špecifických pracovných problémov,
 • podpora pri zavádzaní životných zmien,
 • témy podľa individuálnych požiadaviek.

Individuálny koučing môže byť podľa dohody doplnený o mentoring a lektorovanie. Pre vysokú efektivitu sa odporúča séria aspoň 6 stretnutí kouča s klientom. Dĺžka jedného stretnutia je zvyčajne 1,5 – 2 hodiny s ohľadom na požiadavky a tému klienta.

Lektori:

PaedDr. Martin Birkner

 • pedagóg
 • vzdelávanie a výchova, Odbor školstva Prešov
 • kouč, lektor celoživotného vzdelávania, inštruktor MPC Prešov

Ďalšie vzdelanie:

2018: Študent PhD. po minimovej skúške na PF PU v Prešove. Názov dizertačnej práce: Efektívnosť koučovacieho prístupu pedagóga v súlade s učebnými štýlmi žiakov

2017: Osvedčenie o ukončení funkčného vzdelávania

2016: Pedagogický zamestnanec s druhou atestáciou

2015: Modul „Transformačné koučovanie“ Akadémia koučovania HQ Team, s.r.o., Prešov. Akreditované MŠ SR

2014: Modul „Koučovací rozhovor“ Akadémia koučovania HQ Team, s.r.o., Prešov. Akreditované MŠ SR

2013: Modul „Cesty ku koučovaniu“ Akadémia koučovania HQ Team, s.r.o., Prešov.
Akreditované MŠ SR

 
 • docent FM PU v Prešove, vedúca Katedry manažérskej psychológie
 • Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta manažmentu, Katedra manažérskej
  psychológie
 • kouč, metodik, lektor celoživotného vzdelávania,
 • pedagogická činnosť – vzdelávanie a výchova študentov VŠ, vedecko-výskumná činnosť, publikačná činnosť, vedúca katedry.

Ďalšie vzdelanie:

2015: Modul „Transformačné koučovanie“ Akadémia koučovania HQ Team, s.r.o., Prešov. Akreditované MŠ SR

2014: Modul „Koučovací rozhovor“ Akadémia koučovania HQ Team, s.r.o., Prešov. Akreditované MŠ SR

2013: Modul „Cesty ku koučovaniu“ Akadémia koučovania HQ Team, s.r.o., Prešov. Akreditované MŠ SR

2013: Brief Coaching Akadémia koučovania HQ Team, s.r.o., Prešov

2012: Koučovanie – krátko, jednoducho, účinne ASP Harmonic, Tr. Hr. Králové 34, Banská Bystrica

Ocenenia:

2019: Bronzová medaila od rektora PU prof. PhDr. Peter Kónyu, PhD. za významný prínos pre rozvoj PU v Prešove

2017: Pamätná medaila od rektora PU prof. PhDr. Peter Kónyu, PhD. pri príležitosti 20. výročia vzniku PU v Prešove.

2014: Cena rektora prof. PhDr. Peter Kónyu, PhD. za významný prínos vo vede, za vedeckú prácu v oblasti ekonomických a manažérskych vied za rok 2014. Akreditované MŠ SR

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *