Nové tváre v našom tíme

Nové tváre v našom tíme Mgr. Eva Peknušiaková, PhD. Je absolventkou Masmediálnych štúdií na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove, kde po ukončení doktorandského štúdia zostala pôsobiť ako odborná asistentka. Vo svojej pedagogickej a vedeckovýskumnej činnosti sa zameriava predovšetkým na praktické disciplíny ako Rozhlasová tvorba, Moderovanie, Rečové praktikum, kde sa aktívne využíva rečový prejav, ale aj neverbálna […]

Čítať viac...